Logotypy EFS
Technikum nr 4
Szkoła branżowa

Adres szkoły:
ul. Świerklańska 42
44-200 Rybnik
Telefon:
+32 42 222 79 (tel/fax)
+32 42 227 96
+32 42 261 00
E-mail:
zsbrybnik@gmail.com
EPUAP: zsbRybnik/SkrytkaESP
Adres do e-Doręczeń:
AE:PL-12312-53830-VGAUR-26
Technikum akademickie
Posiadamy status techników akademickich następujących ośrodków:


Uniwersytet Śląski

Wyższa Szkoła Techniczna

Biuletyn Informacji Publicznej

Technik budownictwa


Kwalifikacje:

  1. Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych,
  2. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.

 

Opis ogólny:

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Dyplom technika budownictwa absolwent otrzymuje po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje, który odbywa się w dwóch etapach: na koniec II semestru trzeciej klasy i koniec I semestru w klasie czwartej.

W planie nauczania przewidziane jest rozszerzenie z matematyki, fizyki oraz uzupełnienie o przedmiot historia i społeczeństwo. Uczniowie mają możliwość zdobycia indeksu poprzez uczestnictwo w turniejach wiedzy zawodowej.

Szkoła w ramach projektów unijnych prowadzi szereg kursów, na których uczniowie mogą zdobyć dodatkowe kwalifikacje oraz umiejętność obsługi programów inżynierskich takich jak: AutoCAD, ArchiCAD, NormaPRO, SpecBUD.

Uczniowie mają możliwość skorzystania z wymiany międzynarodowej oraz praktyk zagranicznych.

Każdy uczeń ma zagwarantowaną szafkę uczniowską i na zajęciach komputerowych pojedyncze miejsce przy komputerze w jednej z pięciu doskonale wyposażonych pracowni komputerowych. Po termomodernizacji budynków, boisk i nowoczesnego basenu, szkoła uzyskała efektowny wygląd doskonale komponujący się z zielenią „Kozich Gór”.

Podstawa programowaplik

Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku
Skip to content