Logotypy EFS
Technikum nr 4
Szkoła branżowa

Adres szkoły:
ul. Świerklańska 42
44-200 Rybnik
Telefon:
+32 42 222 79 (tel/fax)
+32 42 227 96
+32 42 261 00
E-mail:
zsbrybnik@gmail.com
EPUAP: zsbRybnik/SkrytkaESP
Adres do e-Doręczeń:
AE:PL-12312-53830-VGAUR-26
Technikum akademickie
Posiadamy status techników akademickich następujących ośrodków:


Uniwersytet Śląski

Wyższa Szkoła Techniczna

Biuletyn Informacji Publicznej

Technik fotografii i multimediów


TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW                        NOWOŚĆ!!!

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW ZAJMUJE SIĘ:
• rejestrowaniem, obróbką i publikowaniem obrazów
• wykonywaniem i publikowaniem projektów graficznych i multimedialnych
• wykonywaniem wszelkiego rodzaju zdjęć, np.: okolicznościowych, portretowych, reklamowych, reportażowych
• przygotowaniem planu zdjęciowego
• rejestrowaniem i przygotowaniem materiałów cyfrowych do publikacji w mediach.

PRACA:
• własna działalność usługowa
• praca w firmie fotograficznej
• zatrudnienie w instytucjach wykorzystujących fotografię oraz rozwiązania multimedialne w swojej działalności, np.: redakcje prasowe, agencje reklamowe, telewizja, policja, biblioteki, muzea, placówki naukowo-techniczne i archiwa, sektor e-usług.

W toku nauki uczeń zdaje dwa egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:
AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu.
AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych.

Przedmioty zawodowe teoretyczne:
– Bezpieczeństwo i higiena pracy,
– Rysunek techniczny,
– Język obcy zawodowy,
– Kompozycja obrazu,
– Estetyka w fotografii,
– Teoria obrazu fotograficznego,
– Pracownia urządzeń fotograficznych,
– Cyfrowe technologie multimedialne

Przedmioty zawodowe organizowane w formie zajęć praktycznych:
-Techniki fotograficzne,
-Cyfrowa obróbka obrazu
-Przygotowanie materiałów cyfrowych,
-Pracownia multimedialna.

CELE KIERUNKOWE ZAWODU
Cele kierunkowe zawodu powinny odzwierciedlać potrzeby rynku pracy oraz uwzględniać postęp technologiczny i techniczny w procesie wykonywania zdjęć:
1. organizowanie planu zdjęciowego oraz dobieranie metody i techniki rejestracji prac fotograficznych,
2. rejestrowanie obrazu z zastosowaniem różnych technik zdjęciowych zgodnie z zasadami kompozycji i estetyki,
3. wykonywanie zdjęć plenerowych, studyjnych oraz technicznych,
4. wykonywanie obróbki cyfrowej i chemicznej materiałów fotograficznych,
5. kopiowanie, obrabianie i wizualizowanie obrazu na materiałach fotograficznych metodą analogową i cyfrową,
6. konserwowanie sprzętu fotograficznego, oświetleniowego oraz urządzeń do powielania i obróbki obrazu,
7. przygotowywanie i archiwizowanie dokumentacji z zakresu organizacji i wykonywania prac fotograficznych,
8. stosowanie techniki komputerowego wspomagania procesów fotograficznych,
9. przygotowywanie materiałów cyfrowych do wykonywania projektów graficznych,
10.wykonywanie i publikacja projektów multimedialnych.

Opis kierunku
Technik fotografii i multimediów jest zawodem zajmującym się rejestrowaniem, obróbką, powielaniem i publikowaniem obrazów z wykorzystaniem dostępnych technik i nośników obrazu, wykonywaniem projektów graficznych i multimedialnych. Wykonuje zdjęcia do dokumentów, okolicznościowe, portretowe, reklamowe czy reportażowe. Rejestruje i przygotowuje materiały cyfrowe do publikacji w mediach, wykonuje i publikuje internetowe projekty multimedialne. Technik fotografii i multimediów może prowadzić własną działalność usługową, pracować w firmie fotograficznej lub w instytucjach wykorzystujących fotografię w swojej działalności: agencje reklamowe, telewizja, redakcje prasowe. Technik fotografii i multimediów wykorzystuje w swojej pracy sprzęt analogowy lub cyfrowy o różnym stopniu zaawansowania technicznego.
Obecnie funkcjonuje wiele małych i średnich firm fotograficznych. Rynek pracy poszukuje wykwalifikowanych pracowników, wykonujących z zaangażowaniem i fachowością zadania zawodowe z zakresu tworzenia fotografii i projektów multimedialnych.
Analiza ofert pracy, prowadzona w oparciu o portale Internetowe wskazuje, że technicy fotografii i multimediów należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy potrzebuje wykwalifikowanych pracowników ze znajomością tradycyjnych i nowoczesnych metod wykonywania zdjęć, metod tworzenia projektów multimedialnych.
Technik fotografii i multimediów – znajdzie zatrudnienie w zawodach związanych z fotografią i obróbką zdjęć i grafiki ,jak również na stanowiskach, gdzie realizuje się projekty multimedialne.

Argumenty przemawiające za otwarciem kierunku technik fotografii i multimediów to:
1) szybki rozwój rynku usług wizualnych, związanych z fotografią, obróbką zdjęć oraz projektami multimedialnymi
2) klient, wymagający profesjonalnej i nowoczesnej obsługi fotograficznej i multimedialnej
3) szybki postęp technologiczny i związana z tym umiejętność obsługi nowoczesnego sprzętu elektronicznego
4) powiązanie kierunku technika fotografii i multimediów z zawodami pokrewnymi
5) liczne oferty pracy w województwie – WUP (na wyszukanie wymienionych poniżej ofert pracy poświęciliśmy 30 minut):
– grafik komputerowy i multimedia – Kielce, Tarnowskie Góry
– fotograf produktowy – Zawiercie
– pracownik produkcji fotografii wielkoformatowej – małopolskie
– grafik komputerowy / fotograf – Bielsko –Biała
– grafik ds. prezentacji biznesowych z językiem angielskim – Poznań
– grafik / operator drukarki UV – warmińsko – mazurskie
– sprzedawca sprzętu fotograficznego – lubelskie
– Kierunek przeznaczony jest także dla osób z niepełnosprawnością ruchową

Dzisiaj technik fotografii i multimediów to nie tylko fotograf „pstrykający” mniej lub bardziej udane zdjęcia. Dzisiaj, kiedy każdy ma dostęp do aparatu fotograficznego w telefonie komórkowym, wymagający klient oczekuje perfekcyjnej i nowoczesnej obsługi we wszystkich dziedzinach – od żywienia, mody, telewizji i mediów społecznościowych poczynając, na uroczystościach rodzinnych kończąc. Dlatego właśnie w zawodzie technika fotografii i multimediów tkwi ogromny potencjał.

Dlaczego my?
Kadra – nauczyciele z przygotowaniem kierunkowym
Doświadczenie – innowacja pedagogiczna „Grafika komputerowa i fotografia”, zajęcia z „Grafiki komputerowej i fotografii” w ramach projektu „Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy”
Baza – 6 pracowni komputerowych, nowoczesne tablety graficzne Wacom, lustrzanki cyfrowe firmy Nikon, aparaty kompaktowe, obiektywy wymienne, statywy fotograficzne, lampy błyskowe, licencje na oprogramowanie graficzne Adobe Photoshop CS6 (suma ok. 100 000 zł)
Sprzęt i oprogramowanie pozyskiwane jest częściowo z funduszy własnych oraz w większej części z projektów unijnych. Obecnie realizowany „Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy” (Okres realizacji projektu: 01.09.2018 – 31.08.2021, Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny). Wartość dofinansowania: 1 198 107,60 PLN

Współpraca z pracodawcami – szkoła współpracuje z pracodawcami w zakresie realizacji praktyk i ma podpisane z nimi listy intencyjne – Lion Production Żory\Czerwionka-Leszczyny

Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku
Skip to content