Logotypy EFS
Technikum nr 4
Szkoła branżowa

Adres szkoły:
ul. Świerklańska 42
44-200 Rybnik
Telefon:
+32 42 222 79 (tel/fax)
+32 42 227 96
+32 42 261 00
E-mail:
zsbrybnik@gmail.com
EPUAP: zsbRybnik/SkrytkaESP
Adres do e-Doręczeń:
AE:PL-12312-53830-VGAUR-26
Technikum akademickie
Posiadamy status techników akademickich następujących ośrodków:


Uniwersytet Śląski

Wyższa Szkoła Techniczna

Biuletyn Informacji Publicznej

Technik Geodeta


Kwalifikacje:

BUD.18. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów,

BUD.19 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.

Opis ogólny:

NOWE MOŻLIWOŚCI : Pomiary dronami!

Dyplom technika geodety absolwent otrzymuje po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje, który odbywa się w dwóch etapach: na koniec II semestru trzeciej klasy i koniec I semestru w klasie czwartej. Uczniowie mają możliwość skorzystania z wymiany międzynarodowej oraz praktyk zagranicznych. W planie nauczania przewidziane jest rozszerzenie z matematyki i geografii.

 

Jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym. Nasi uczniowie zdają egzaminy z kwalifikacji zawodowych na sprzęcie, którym posługują się w trakcie zajęć. Uczymy uniwersalnego oprogramowania np. AutoCada, który jest wykorzystywany w wielu dziedzinach technicznych i daje możliwość zatrudnienia w różnych branżach. Wykorzystujemy nowoczesne techniki pomiarowe np. drony, GPS
i tachimetry elektroniczne. Geodeta korzysta z danych wysyłanych przez satelity oraz wykorzystuje
w swojej pracy specjalistyczne programy geodezyjne i projektowe.

Wiedza z zakresu geodezji ma zastosowanie w:

 • budownictwie,
 • planowaniu przestrzennym,
 • wycenie nieruchomości,
 • pracach poszukiwawczych złóż,
 • nawigacji,
 • wojsku,
 • kartografii,
 • górnictwie,
 • rolnictwie,
 • uczytelnianiu zdjęć lotniczych i satelitarnych,
 • gospodarce nieruchomościami,
 • zarządzaniu sieciami uzbrojenia terenu.

Geodeci znajdują zatrudnienie:

 • w licznych firmach geodezyjnych,
 • w firmach budowlanych (budownictwo drogowe, kolejowe, mieszkaniowe, przemysłowe, itd.),
 • w jednostkach administracji rządowej i samorządowej
 • prowadząc własną działalność gospodarczą

Kontynuując naukę na studiach wyższych, często poza geodezją kształcą się w kierunku rzeczoznawstwa majątkowego lub architektury.

Rozwój geodezji doprowadził do konieczności definiowania jej nowych zadań związanych
z geoinformatyką (przetwarzanie obrazów cyfrowych i użytkowania baz danych za pomocą przeróżnych narzędzi informatycznych), GIS-em (systemami informacji geograficznej związane
z analizowaniem i przetwarzaniem danych przestrzennych za pomocą różnych systemów informatycznych oraz modelowaniem 3D – Numeryczne Modele Terenu) czy pracą z bezzałogowymi statkami powietrznymi – dronami wykorzystywanymi w różnych gałęziach przemysłu np. geodezja i kartografia, fotografia, energetyka, ochrona środowiska, górnictwo, budownictwo, geologia, rolnictwo.

Technik geodeta, jako jeden z nielicznych zawodów ma możliwość zdobycia uprawnień zawodowych bez konieczności ukończenia studiów wyższych. Poza pracą w granicach kraju, jest ogromne zapotrzebowanie na geodetów w Szwecji, Niemczech oraz Wielkiej Brytanii.
Geodezja jest zatem zawodem przyszłości.

 

Czego się uczymy i jak wyglądają nasze zajęcia oraz jaka panuje atmosfera w klasach geodezyjnych możesz obserwować na facebooku: https://www.facebook.com/ZSB-Rybnik-geodezja-1296925360421665/

 

Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku
Skip to content