Logotypy EFS
Technikum nr 4
Szkoła branżowa

Adres szkoły:
ul. Świerklańska 42
44-200 Rybnik
Telefon:
+32 42 222 79 (tel/fax)
+32 42 227 96
+32 42 261 00
E-mail:
zsbrybnik@gmail.com
EPUAP: zsbRybnik/SkrytkaESP
Adres do e-Doręczeń:
AE:PL-12312-53830-VGAUR-26
Technikum akademickie
Posiadamy status techników akademickich następujących ośrodków:


Uniwersytet Śląski

Wyższa Szkoła Techniczna

Biuletyn Informacji Publicznej

Technik robót wykończeniowych w budownictwie


Punktowane przedmioty kierunkowe to:

język polski, matematyka, zajęcia techniczne, fizyka


Dynamiczny rozwój budownictwa w Polsce powoduje bardzo duże zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników z branży budowlanej specjalizujących się w nowoczesnym wykańczaniu wnętrz oraz wszelkimi pracami wykonywanymi na ostatnim etapie realizowania inwestycji budowlanej.

Technik robót wykończeniowych w budownictwie to nowy bardzo atrakcyjny i szerokoprofilowy kierunek umożliwiający nabycie wiadomości i umiejętności, pozwalających na znalezienie pracy w kraju jak i za granicą np. w przedsiębiorstwach prowadzących kompleksowe usługi budowlane lub w zakładach rzemieślniczych.

Zatrudnienie można znaleźć także w firmach budowlano – remontowych, lub samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. Biorąc pod uwagę jak długo trzeba czekać na wolne terminy fachowców zajmujących się robotami wykończeniowym,  pracy dla absolwentów tego kierunku z pewnością nie zabraknie.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik robót wykończeniowych  w budownictwie będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

  • posługiwania się dokumentacją techniczną oraz wykonywania szkiców i rysunków;
  • projektowania sposobu wykończenia budynków i ich wnętrz;
  • przeprowadzania kontroli jakości wykonania robót prowadzonych w obiektach budowlanych i zgodności z dokumentacją techniczną;
  • wykonywania robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych;
  • organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;
  • montażu, użytkowania i demontażu rusztowań stosowanych podczas wykonywania robót wykończeniowych;
  • koordynowania prac związanych z wykonywaniem budowlanych robót wykończeniowych;
  • sporządzania kosztorysów na roboty wykończeniowe w budownictwie.

 

Dodatkowo warto podkreślić, że  teoretyczne i praktyczne zajęcia zawodowe realizowane będą w doskonale wyposażonych pracowniach szkolnych, a czas trwania nauki to cztery lata po których absolwent uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje:

BD.04. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych;

 

BD.21. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych;
 

Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku
Skip to content