Logotypy EFS
Technikum nr 4
Szkoła branżowa

Adres szkoły:
ul. Świerklańska 42
44-200 Rybnik
Telefon:
+32 42 222 79 (tel/fax)
+32 42 227 96
+32 42 261 00
E-mail:
zsbrybnik@gmail.com
EPUAP: zsbRybnik/SkrytkaESP
Adres do e-Doręczeń:
AE:PL-12312-53830-VGAUR-26
Technikum akademickie
Posiadamy status techników akademickich następujących ośrodków:


Uniwersytet Śląski

Wyższa Szkoła Techniczna

Biuletyn Informacji Publicznej

Branżowa szkoła I stopnia


Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Opis zawodu:
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie będzie zajmował się malowaniem ścian, sufitów, powierzchni stolarki oraz ślusarki budowlanej, a także innych elementów wyposażenia i konstrukcji budynku. Zajmuje się on również tapetowaniem. Wykonuje podłogi i inne nawierzchnie z: drewna, płytek lastrykowych, płytek ceramicznych, płytek z tworzyw sztucznych, z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych. Wykonuje posadzki bezspoinowe (jastrychowe) cementowe, lastrykowe, ksylolitowe, estrychgipsowe i z żywic syntetycznych.
Podczas prac malarsko – tapeciarskich ustala zakres robót i przygotowuje potrzebne materiały, narzędzia i sprzęt. Kolejnym etapem pracy malarza-tapeciarza jest przygotowanie podłoża pod malowanie lub tapetowanie. W pomieszczeniach remontowanych malarz oczyszcza ściany, likwiduje zacieki, naprawia drobne uszkodzenia tynków oraz gruntuje podłoże. Tapetowanie także poprzedzone jest przygotowaniem podłoża.
Podczas prac posadzkarskich monter posługuje się odpowiednimi narzędziami, sprzętem pomocniczym oraz maszynami do obróbki drewna, przygotowania zaprawy, szlifowania nawierzchni podłogowych i transportu materiałów na placu budowy. Analizuje rysunki robocze i ustala na ich podstawie rodzaj i zakres prac. Dobiera odpowiednie materiały, narzędzia, sprzęt i maszyny. Przygotowuje podłoże, wykonuje zabezpieczenia izolacyjne. Przygotowuje też mieszanki cementowe, lastrykowe, ksylolitowe itp.

Kwalifikacje:
B.5. Montaż systemów suchej zabudowy – montaż ścian działowych, sufitów podwieszanych oraz obudowy konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy, montaż okładzin ściennych i płyt podłogowych w systemie suchej zabudowy.
B.6. Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich – wykonywanie robót malarskich, wykonywanie robót tapeciarskich.
B.7. Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych – wykonywanie robót posadzkarskich, wykonywanie robót okładzinowych.

Praca:
Na rynku pracy poszukiwani są specjaliści z zakresu prac malarsko – tapeciarskich oraz posadzkarskich.
Praktycznie żadna inwestycja budowlana nie może być ukończona bez wykonania prac wykończeniowych. Pracodawcy w kraju oczekują na profesjonalnie przygotowanych absolwentów zasadniczych szkół zawodowych.
Zatrudnienie możesz znaleźć w zakładach remontowo – budowlanych, firmach wykonujących roboty wykończeniowe i firmach świadczących usługi rozbiórkowe, zakładach usług malarskich; możesz również założyć własną działalność gospodarczą w zakresie prac wykończeniowych.

W naszej szkole funkcjonuje liga E-sport. Mogą w niej grać wszyscy uczniowie niezależnie od wybranego kierunku!!!

Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku
Skip to content